Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisarts C. Langenhuizen


Huisarts C. Langenhuizen

Korvelplein 10
5025 JN Tilburg
Telefoon: 013-4683183
Spoed: 013-5365882
Fax: 013-5433068

huisartslangenhuizen.praktijkinfo.nl

E-mail: huisartslangenhuizen@ezorg.nl


Openingstijden

De praktijk is dagelijks geopend vanaf 08:00 uur.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12:00 uur.

Voor waarneming op woensdagmiddag kunt u terecht bij de volgende collega's:

Gezondheidscentrum West

Postelse Hoeflaan 350

Tel: 013-4670393

 

dag van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 12:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00

17:00

 

Vanaf 20-08-18 is het spreekuur op WOENSDAGOCHTEND uitsluitend voor spoedgevallen.

De assistente is wel van 08:00 uur tot 12:00 uur bereikbaar.

 

Dagelijks van 12:30 tot 13:30 uur heeft de assistente pauze.  Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden.

Voor spoedgevallen zijn we bereikbaar op telefoonnummer 013-5365882.

Spoedgevallen

 

Voor levensbedreigende zaken kunt u elk moment bellen!!!
Spoedtelefoonnummer: 013-5365882

Van 17: 00 uur tot 8:00 uur en in het weekend of feestdagen kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost.

Tel. 0900-332 22 22.

 

Spreekuur huisarts

Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij uitsluitend op afspraak


U kunt tussen  08:00 uur en 09:30 uur een afspraak maken.


Bij het maken van afspraken zal de assistente u - i.v.m. het plannen van het spreekuur - vragen naar de reden van het doktersbezoek.


Per consult wordt 10 minuten gepland voor één persoon. Denkt u langer dan 10 minuten voor een consult nodig te hebben, of komt u met meerdere mensen, geeft het a.u.b aan de assistente door.

 

Afspraak annuleren


U dient uw afspraak tijdig te annuleren anders zijn we genoodzaakt u een rekening te sturen.
Let op! Deze zal niet vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. 

Spreekuur assistente

De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur

U kunt bij haar terecht voor de controle van de bloeddruk, wondverzorging, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes, urineonderzoek, wratten aanstippen en voor het verwijderen van hechtingen.
Hiervoor dient u een afspraak te maken.

 

Wrattenspreekuur

Voor informatie over data en tijdstip voor de behandeling van wratten, neem a.u.b contact met de assistente.

 

Urine-onderzoek

In verband met hygiene en de kwaliteit van de urinetest, worden er geen potjes, bakjes, bekertjes aangenomen die niet goed afsluiten. Bij ondeugdelijk materiaal, wordt de patient verzocht om de urine over te gieten in een door ons gegeven potje.

U kunt ook altijd een urinepotje bij de assistente vragen.

 

 

Huisbezoek

Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om naar de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken.

De praktijkassistente beoordeelt samen met de huisarts of een bezoek wordt afgelegd. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek.

Het huisbezoek voor dezelfde dag dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

In het algemeen is het zo dat de dokter niet 'uit zichzelf' bij u langs komt. Verwacht u de huisarts bij u thuis nadat u uit het ziekenhuis ontslagen bent, dan dient u dit telefonisch te laten weten.

Telefonisch spreekuur

Voor kort overleg kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van uw huisarts. U kunt dit aanvragen tussen 8:00 uur en 10:00 uur bij de assistente. De huisarts belt u dan terug.

Herhaalrecepten Telefonisch

De herhaling van de recepten kunt u via de receptenlijn doorgeven. Als u de praktijk belt krijgt u een keuzemenu te horen.

Wat moet u doen:

  • toets 3 voor de receptenlijn
  • geef duidelijk uw naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • spreek dan de medicijnen in die u nodig heeft
  • de recepten kunt u de volgende dag bij de apotheek ophalen

Wilt u liever de assistente spreken, blijf dan aan de lijn wachten.

 

Vanaf nu kunt u ook via de e-mail uw recepten aanvragen!

Waarneming

Tijdens de vakantie, nascholingen en in geval van ziekte nemen andere huisartsen van Huisartsengroep West End waar.

Luistert goed naar het antwoordapparaat, dan krijgt u te horen welke van onderstaande huisartsen voor ons waarnemen.

Gezondheidscentrum West  Postelse Hoeflaan 350  013-4670393 
Mw. B. de Kort / Mw. A. Lindhout  Beeklaan 107B  013-4630809 
Mevr. Kuijpers / Mevr. Fransen  Korvelplein 10  013-5420505
 Mw. A. Velthuijse  Burg. vd Mortelplein 101  013-4670186
Dhr. Backx Beeklaan 107A 013-4676298

 

Prikpost SHL

U kunt dagelijks op de praktijk bloed laten prikken tussen 08:00 uur en 10: 00 uur.

Het priklab bevindt zich op de beganegrond.

Klachtenregeling

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op www.skge.nl.