Waarneming

Tijdens de vakantie, nascholingen en in geval van ziekte nemen andere huisartsen van Huisartsengroep West End waar.

Luistert goed naar het antwoordapparaat, dan krijgt u te horen welke van onderstaande huisartsen voor ons waarnemen.

Gezondheidscentrum West  Postelse Hoeflaan 350  013-4670393 
Mw. B. de Kort / Mw. A. Lindhout  Beeklaan 107B  013-4630809 
Mevr. Kuijpers / Mevr. Fransen  Korvelplein 10  013-5420505
 Mw. A. Velthuijse  Burg. vd Mortelplein 101  013-4670186
Dhr. Backx Beeklaan 107A 013-4676298